• В 119СОУ се провеждат коледни благотворителни прояви "Деца помагат на деца"

Актуални новини