• Родителски срещи: втора смяна - 26.04.2017 от 18:30 ч; първа смяна - 27.04.2017 от 18:30 ч.
  • Подаването на заявления за прием в първи клас продължава до 18 май 2017г.

Актуални новини