Актуално

Информация за приети ученици в първи клас - първо класиране

На педагогически съвет е утвърден план-прием от 6 паралелки * 24 ученици = 144 ученици.
След първо класиране са записани 150 ученици (в т. ч. близнаци).
За второ класиране няма свободни места.
Родителска среща - на 19.06.2017 г. от 18:00 часа.


СПИСЪК НА ПРИЕТИ И РЕЗЕРВИ - ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС 2017/2018

 СПИСЪК НА ПРИЕТИ И РЕЗЕРВИ - ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС 2017/2018  (PDF, 2.98 MB)


За да видите пълната информация, моля свалете файла с десен бутон (Save link as...) и го отворете с Adobe Acrobat Reader.Разпределение на учениците в първи клас през учебната 2017/2018 г.

Списъкът с разпределението на учениците в първи клас по класове за учебната 2017/2018 г. ще бъде изнесен на информационното табло в сградата на 119. СУ в 10:00 часа на 11.09.2017 г.

Изнасянето на списъка е съобразено със Закона за предучилищно и училищно образование и Закона за защита на личните данни.


Страници