Новини

Публикувановъзходящо сортиране Новина Актуализирано
13.07.2018 - 15:31 119 СУ инвестира в новите технологии и безопасността на учениците 13.07.2018 - 15:31
11.07.2018 - 16:39 Резултати от проведени събеседвания за свободни учителски места - 11.07.2018 г. 11.07.2018 - 16:39
11.07.2018 - 13:27 ГРАФИК на поправителни изпити на ученици в дневна форма - септември 2018 г. 11.07.2018 - 13:27
11.07.2018 - 08:41 ГРАФИК изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - 2 попр.сесия 11.07.2018 - 08:41
10.07.2018 - 11:42 График за провеждане на събеседване за „Учител в начален етап“ на 11.07.2018 г. 10.07.2018 - 11:42
09.07.2018 - 16:49 Протокол №2 за избор на извънкласни дейности за учебната 2018/ 2019 година 09.07.2018 - 16:49
04.07.2018 - 15:33 119. СУ на 26 позиция от 240 училища в София при първо класиране прием след завършено основно образование 04.07.2018 - 15:33
02.07.2018 - 13:59 Kласирани ученици за 6. клас за уч. 2018-2019г. 02.07.2018 - 14:07
02.07.2018 - 09:36 ВЕСЕЛО И ЩАСТЛИВО ЛЯТО! 02.07.2018 - 09:37
29.06.2018 - 13:29 ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити и на изпити за оформяне на оценка 29.06.2018 - 13:29
29.06.2018 - 12:27 Андрей и Миряна от 119 СУ - стипендианти на образователен център "АДВАНС" от 119 СУ 29.06.2018 - 13:15
29.06.2018 - 11:55 ОБЯВА за свободни учителски места за учебната 2018/2019 29.06.2018 - 11:55
28.06.2018 - 11:57 Обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци .." 28.06.2018 - 11:57
28.06.2018 - 09:50 Втори етап на вътрешноучилищна квалификация с учители от начален етап 28.06.2018 - 09:50
28.06.2018 - 09:44 Приемане на другите - открит урок по проект „По-сигурни днес и утре“ 28.06.2018 - 09:44
28.06.2018 - 09:31 Час по английски език, посветен на толерантността и преодоляването на стереотипи и предразсъдъци 28.06.2018 - 09:31
27.06.2018 - 08:27 47 600 учители оценяват учебници за III, VII и IX клас 27.06.2018 - 08:27
25.06.2018 - 17:32 Оферти по конкурса за провеждане на извънкласни дейности в 119 СУ за учебата 2018/2019 26.06.2018 - 08:33
19.06.2018 - 08:44 СВОБОДНИ МЕСТА В 5-7 КЛАС КЪМ 06.07.2018 Г. 06.07.2018 - 10:47
18.06.2018 - 11:34 Резултати от проведени събеседвания за свободни учителски места - 18.06.2018 г. 18.06.2018 - 11:34

Страници