Документи

Публикуван Документ Размер
02.08.18 Приемане на документи за четвърто класиране 06.08.2018 - 05.09.2018 г. 222.55 KB
27.07.18 График за провеждане на събеседване за „Учител по английски език“ на 30.07.2018г. 130.97 KB
23.07.18 ОБЯВА за свободни учителски места за учебната 2018/2019 189.62 KB
11.07.18 ГРАФИК на поправителни изпити на ученици в дневна форма - септември 2018 г. 54.66 KB
11.07.18 ГРАФИК изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - 2 попр.сесия 124.14 KB
10.07.18 График за провеждане на събеседване за „Учител в начален етап“ на 11.07.2018 г. 144.35 KB
09.07.18 Протокол №2 за избор на извънкласни дейности за учебната 2018/ 2019 година 1.3 MB
02.07.18 Kласирани ученици за 6. клас за учебната 2018-2019 г. 84.66 KB
29.06.18 ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити и на изпити за оформяне на оценка 82.65 KB
29.06.18 ОБЯВА за свободни учителски места за учебната 2018/2019 188.07 KB
25.06.18 Оферти по конкурса за провеждане на извънкласни дейности в 119 СУ за учебата 2018/2019 2.06 MB
15.06.18 Седмични задачи за периода 18-22 юни 2018 г. 212.75 KB
14.06.18 Резултати от външно оценяване по английски език в 8 клас - май 2018 19.69 KB
14.06.18 Резултати от външно оценяване по руски език в 8 клас - май 2018 11.96 KB
13.06.18 146.58 KB
13.06.18 146.58 KB
13.06.18 137.09 KB
13.06.18 137.09 KB
13.06.18 138.15 KB
13.06.18 138.15 KB
13.06.18 135.19 KB
13.06.18 135.19 KB
13.06.18 136.38 KB
13.06.18 136.38 KB
13.06.18 136.58 KB

Страници