Документи

Публикуван Документ Размер
19.10.18 PDF icon Седмични задачи за периода 22-26.10.2018 г. 428 KB
19.10.18 PDF icon Седмично меню за периода 22-26.10.2018 г. 169.71 KB
19.10.18 PDF icon Седмично меню за закуска за периода 22-26.10.2018 г. 111.46 KB
13.10.18 PDF icon Седмично обедно меню за периода 15-19.10.2018 г. 120.8 KB
13.10.18 PDF icon Седмично меню за закуска за периода 15-19.10.2018 г. 80.92 KB
13.10.18 PDF icon Седмични задачи за периода 15-19.10.2018 г. 420.75 KB
07.10.18 PDF icon Седмично обедно меню за периода 8-12.10.2018 г. 397.77 KB
07.10.18 PDF icon Седмично меню за закуска, плод и мляко за периода 8-12.10.2018 г. 222.66 KB
07.10.18 PDF icon Седмични задачи за периода 8-12.10.2018 г. 423.8 KB
03.10.18 PDF icon График за провеждане на консултации по учебни предмети - 1. срок 2018-2019 110.91 KB
02.10.18 PDF icon График за провеждане на извънкласни дейности в 119 СУ 2018-2019 341.47 KB
02.10.18 Файл Заявление-декларация за отпускане на стипендия 40.95 KB
02.10.18 PDF icon Вътрешни правила за реда на отпускане на стипендии 2018-2019 1.13 MB
29.09.18 PDF icon Седмични задачи за периода 1-5.10.2018 г. 423.45 KB
29.09.18 PDF icon Седмично обедно меню за периода 1-5.10.2018 г. 104.51 KB
29.09.18 PDF icon Седмично меню за закуска, плод и мляко за периода 1-5.10.2018 г. 80.91 KB
27.09.18 Office spreadsheet icon ГРАФИК класни и контролни работи през 1. срок 2018-2019 за 8-12 клас 38.5 KB
27.09.18 Office spreadsheet icon ГРАФИК класни и контролни работи през 1. срок 2018-2019 за 5-7 клас 35.5 KB
21.09.18 PDF icon Седмични задачи за периода 24-28.09.2018 г. 422.53 KB
21.09.18 PDF icon Седмично меню за периода 25-28.09.2018 г. 147.7 KB
21.09.18 PDF icon Седмично меню за закуска, плод и мляко за периода 25-28.09.2018 г. 116.84 KB
20.09.18 Office spreadsheet icon Списък с учебници за 1-12 клас през учебната 2018-2019 г. 96.5 KB
19.09.18 PDF icon Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 212.34 KB
19.09.18 PDF icon Правилник за вътрешния трудов ред в 119 СУ за учебната 2018-2019 181.29 KB
19.09.18 PDF icon Годишен план за дейността на 119 СУ през учебната 2018-2019 година 118.54 KB

Страници