Документи

Публикуван Документ Размер
16.03.18 Седмични задачи за периода 19-23 март 2018 г. 524.98 KB
16.03.18 Седмично меню за периода 19-23 март 2018 г. 168.29 KB
16.03.18 Седмично меню за закуска, плод и мляко за периода 19-23 март 2018 г. 93.39 KB
16.03.18 Отчетен доклад за дейността на Училищно настоятелство 119 СОУ 2017 155.24 KB
14.03.18 Акценти за заседание на педагогическия съвет на 119 СУ на 19.03.2018 г. 111.62 KB
13.03.18 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ - 17.03.2018 г. 16.22 KB
09.03.18 Седмични задачи за периода 12-16 март 2018 г. 193.09 KB
08.03.18 Седмично меню за периода 12-16 март 2018 г. 171.87 KB
08.03.18 Седмично меню за закуска, плод и мляко за периода 12-16 март 2018 г. 92.77 KB
08.03.18 Резултати от външно оценяване по руски език в 8 клас - 27.02.2018 г. 11.21 KB
08.03.18 Резултати от външно оценяване по английски език в 8 клас - 27.02.2018 г. 18.16 KB
07.03.18 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО СТАИ ЗА KANGAROO GLOBAL LINGUISTICS - 10.03.18 173.54 KB
06.03.18 ГРАФИК за провеждане на седмични консултации на класните ръководители 1.29 MB
05.03.18 Седмично меню за периода 6-9 март 2018 г. 230.75 KB
05.03.18 Седмично меню за закуска, плод и мляко за периода 6-9 март 2018 г. 130.65 KB
05.03.18 Седмични задачи за периода 6-9 март 2018 г. 199.72 KB
28.02.18 477.48 KB
28.02.18 7.41 MB
28.02.18 3.29 MB
26.02.18 Вътрешни правила за реда на отпускане на стипендии след завършено основно образование 2.01 MB
26.02.18 Заявление-декларация за отпускане на стипендия 40.94 KB
26.02.18 Дни на отворените врати в ТУ - София, Машинно-технологичен факултет 453.14 KB
25.02.18 Седмично меню за периода 26. февруари - 2. март 2018 г. 170.23 KB
25.02.18 Седмично меню за закуска, плод и мляко за периода 26. февруари - 2. март 2018 г. 93.3 KB
25.02.18 Седмични задачи за периода 26.02. - 02.03.2018 г. 203.43 KB

Страници