Документи

Публикуван Документ Размер
18.09.17 Резултати от проведени събеседвания за позиция "Зам.-директор АСД" на 11.09.2017 г. 511.44 KB
15.09.17 Седмични задачи за периода 18-22.09.2017 г. 487.02 KB
15.09.17 Учебници за учебната 2017-2018 година 89.5 KB
15.09.17 Седмично меню за периода 18-21 септември 2017 г. 303.71 KB
15.09.17 Седмично меню за закуска, плод и мляко за периода 18-21 септември 2017 г. 126.62 KB
15.09.17 Ред за продажба и връщане на купони за обяд в столовата на 119 СУ 137.05 KB
14.09.17 Поздравителен адрес от г-жа Янка Такева по повод 15 септември 1.67 MB
14.09.17 Поздравителен адрес от г-жа Милена Дамянова по повод 15 септември 60.54 KB
14.09.17 Дневен режим за учебната 2017-2018 г. 570.7 KB
14.09.17 Разпределение на учениците в 8 клас по паралелки за учебната 2017-2018 г. 441.47 KB
14.09.17 Правила за организиране на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение 238.96 KB
14.09.17 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НОВИ УЧЕНИЦИ В 119 СУ ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 Г. 351.52 KB
13.09.17 График за провеждане на родителски срещи през първи срок на учебната 2017-2018 г. 338.21 KB
12.09.17 Акценти за заседание на педагогическия съвет на 119 СУ на 13.09.2017 г. 224.54 KB
12.09.17 11.01 KB
12.09.17 11.02 KB
12.09.17 11.01 KB
12.09.17 11.02 KB
12.09.17 Обръщение на директора на 119 СУ г-н Диян Стаматов за сигурността в училище 98.58 KB
11.09.17 Резултати от проведени събеседвания на 11.09.2017 г. 511.11 KB
11.09.17 ОБЯВА за свободни работни места в 119 СУ ”Акад. Михаил Арнаудов" 201.14 KB
11.09.17 173.89 KB
11.09.17 Седмични задачи за периода 11.09. - 15.09.2017 г. 503 KB
08.09.17 Разпределение кабинети за родителски срещи на 11.09. и 12.09.2017 г. 209.46 KB
08.09.17 Учител по физика и астрономия, Заместник-директор АСД 229.89 KB

Страници