Документи

Публикуван Документ Размер
24.07.17 График на дейностите по приема на ученици в 8. клас след трети етап на класиране 422.21 KB
24.07.17 Български език и литература, Английски език, Биология и ЗО, Психолог 230.15 KB
24.07.17 Български език и литература, Английски език, Биология и ЗО, Психолог 230.23 KB
24.07.17 Български език и литература, Английски език, Биология и ЗО, Психолог 232.69 KB
24.07.17 Български език и литература, Английски език, Биология и ЗО, Психолог 232.42 KB
24.07.17 Български език и литература, Английски език, Биология и ЗО, Психолог 230.15 KB
24.07.17 Български език и литература, Английски език, Биология и ЗО, Психолог 230.23 KB
24.07.17 Български език и литература, Английски език, Биология и ЗО, Психолог 232.42 KB
24.07.17 Български език и литература, Английски език, Биология и ЗО, Психолог 232.69 KB
24.07.17 Български език и литература, Английски език, Биология и ЗО, Психолог 230.15 KB
24.07.17 Български език и литература, Английски език, Биология и ЗО, Психолог 232.42 KB
24.07.17 Български език и литература, Английски език, Биология и ЗО, Психолог 230.23 KB
24.07.17 Български език и литература, Английски език, Биология и ЗО, Психолог 230.15 KB
24.07.17 Български език и литература, Английски език, Биология и ЗО, Психолог 232.69 KB
24.07.17 Български език и литература, Английски език, Биология и ЗО, Психолог 230.23 KB
24.07.17 Български език и литература, Английски език, Биология и ЗО, Психолог 232.42 KB
24.07.17 Български език и литература, Английски език, Биология и ЗО, Психолог 232.69 KB
21.07.17 Свободни места в 119 СУ по класове към 21.07.2017 г. 218.34 KB
19.07.17 Практически насоки за действия при инцидент, насилие и други критични ситуации 232.71 KB
19.07.17 Информация за същността на всеки един вид социална услуга 188.81 KB
19.07.17 Списък на лицензираните доставчици на социални услуги 761.8 KB
17.07.17 Второ класиране на ученици от други училища в 5. клас за учебната 2017/2018 година 289.71 KB
13.07.17 График за провеждане на поправителни изпити - септември 2017 г. 97.64 KB
12.07.17 Второ класиране на ученици от 119 СУ за 5. клас според ИУЧ 365.98 KB
12.07.17 Класиране на ученици от други училища в 5. клас за учебната 2017/2018 година 459.58 KB

Страници