Документи

Публикуван Документ Размер
18.02.15 У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н профил „Чуждоезиков” 8г 135 KB
18.02.15 У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н профил „ТЕХНОЛОГИЧЕН – СТОПАНСКИ МЕНИДЖМЪНТ” 8в 178 KB
18.02.15 У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н профил „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ” 8б 125.5 KB
18.02.15 У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н профил „ХУМАНИТАРЕН” 8 а 135 KB
18.02.15 У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н 5-8 клас / прогимназиален етап/ 120 KB
14.09.14 Учебен план на 8г клас - профил „Чуждоезиков"- прием 2014-2015година 135 KB
14.09.14 Учебен план на 8в клас - профил „Технологичен”- прием 2014-2015година 178 KB
14.09.14 Учебен план на 8б клас - профил „Природоматематически”- прием 2014-2015година 125.5 KB
14.09.14 Учебен план на 8а клас - профил „ХУМАНИТАРЕН”- прием 2014-2015година 135 KB
14.09.14 Учебен план за 5 клас - прием 2014-2015 година 120 KB
22.09.13 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 8в- 2013-2014г. 43.26 KB
22.09.13 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 8б- 2013-2014г. 40.17 KB
22.09.13 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 8а - 2013-2014г. 43.3 KB
22.09.13 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 5д - 2013-2014г. 82.5 KB
22.09.13 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 5г - 2013-2014г. 78.5 KB
22.09.13 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 5в - 2013-2014г. 72.5 KB
22.09.13 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 5б - 2013-2014г. 80 KB
22.09.13 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 5а - 2013-2014г. 73 KB
22.09.13 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1-4 клас / начален етап/ 2013-2014 76.5 KB
23.09.12 Учебен план за 8 в клас 138.5 KB
23.09.12 Учебен план за 8 б клас 112 KB
23.09.12 Учебен план за 8 а клас 106.5 KB
23.09.12 Учебен план в сила за 5 д, 6б клас 80 KB
23.09.12 Учебен план за 5г, 6в,г, 7в клас 75.5 KB
23.09.12 Учебен план за 5в, 6д клас 69.5 KB

Страници