Документи

Публикуван Документ Размер
02.10.17 Програма за целодневна организация на учебния ден в 119 СУ 3.14 MB
27.09.17 ГРАФИК за провеждане на консултации по предмети - I уч.срок 2017-2018 112.5 KB
27.09.17 График за провеждане на контролни и класни за I уч. срок за 8 - 12 клас 35.5 KB
27.09.17 График за провеждане на контролни и класни за I уч. срок за 5 - 7 клас 33 KB
14.09.17 Дневен режим за учебната 2017-2018 г. 570.7 KB
13.09.17 График за провеждане на родителски срещи през първи срок на учебната 2017-2018 г. 338.21 KB
04.09.17 График на учебното време на учебната 2017/2018 година 48.22 KB
13.07.17 График за провеждане на поправителни изпити - септември 2017 г. 97.64 KB
20.06.17 График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение 237.99 KB
10.04.17 График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение в XII клас - първа поправителна сесия 231.46 KB
21.02.17 График за провеждане на контролни и класни II срок 2016/2017 - 8-12 клас 121.45 KB
21.02.17 График за провеждане на контролни и класни II срок 2016/2017 - 5-7 клас 111.97 KB
21.02.17 График за консултации в начален курс - II срок на учебната 2016-2017 г. 123.35 KB
20.02.17 График за консултации по предмети 5-12 клас през II срок на учебната 2016-2017 г. 106.4 KB
19.12.16 График изпити за оформяне на годишни оценки на ученици в самостоятелна форма 245.17 KB
03.10.16 График за провеждане на консултации - първи срок на учебната 2016/2017 г. 108.19 KB
30.09.16 График за провеждане на контролни и класни за 1. учебен срок за 8-12. клас 41.5 KB
30.09.16 График за провеждане на контролни и класни за 1. учебен срок за 5-7. клас 40.5 KB
28.09.16 Дневен режим на 119. СУ - учебна 2016/2017 г. 225.14 KB
15.07.16 ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ (СЕПТЕМВРИ 2016г.) 102.54 KB
24.02.16 График класни и контролни работи II учебен срок 8-12 клас 41.5 KB
24.02.16 График класни и контролни работи II учебен срок 5-7 клас 39.5 KB
21.02.16 ГРАФИК за провеждане на консултации по учебни предмети през втори учебен срок на учебната 2015-2016 г. 104.81 KB
12.01.16 Заповед за прием в ПЪРВИ клас - за 2016-2017 година 501.24 KB
11.12.15 График за изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение от VII, IX, XI и ХІІ клас за учебната 2015-2016 година 82 KB

Страници