Документи

Публикуван Документ Размер
14.09.17 Правила за организиране на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение 238.96 KB
14.02.17 Анекс към Правилника за дейността на 119. СУ през учебната 2016/2017 г. 2.3 MB
19.09.16 Правилник за дейността на училището - учебна 2016/2017 г. 227.46 KB
06.11.15 План за защита при бедствия, аварии , катастрофи и пожари 624.11 KB
01.11.15 Програма за взаимодействие с други институции по проблеми свързани с отсъствията на учениците 47.8 KB
23.10.15 Механизъм за контрол на редовното и точно отразяване на отсъствията на учениците 53.87 KB
07.10.15 Правила за продажба на купони в стола на 119 СОУ 35.58 KB
30.09.15 Вътрешни правила за организиране и провеждане на екскурзии и зелени училища в 119СОУ за 2015-2016 година 132.64 KB
10.09.15 П Р А В И Л Н И К за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 34 KB
10.09.15 Правилник за дейността на 119СОУ 143.5 KB
29.04.15 Вътрешни правила за работни заплати 2015 година 446.95 KB
06.03.15 Правила за провеждане на екскурзии и зелени училища в 119СОУ за 2014-2015година 585.99 KB
18.02.15 Правила за провеждане на дейностите в полуинтернатните групи на 119 СОУ за учебната 2014-2015година 55 KB
18.02.15 П Р А В И Л Н И К за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 34 KB
18.02.15 П Р А В И Л Н И К за дейността на училището 2014-2015година 158.5 KB
14.09.14 Правилник за вътрешен трудов ред в 119СОУ за 2014-2015 година 106 KB
14.09.14 Правила за провеждане на дейностите в полуинтернатните групи на 119 СОУ за учебната 2014-2015 година 55.5 KB
14.09.14 Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 34 KB
14.09.14 Правилник за дейността на 119 СОУ 2014-2015 година 158.5 KB
13.09.13 Правила за провеждане на дейностите в полуинтернатните групи на 119 СОУ за учебната 2013-2014 година 179 KB
13.09.13 Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 153 KB
13.09.13 Правилник за дейността на 119 СОУ за 2013-2014 година 289 KB
02.09.13 Правилник за вътрешен трудов ред в 119 СОУ за 2013-2014 година 209 KB
04.10.12 План за дейността на 119 СОУ за 2012-2013 година 48.5 KB
24.09.12 ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В 119 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ” 92 KB

Страници