Завършване на учебната година в 1д клас

В музея "Земята и хората" и весело продължение в "Борисовата градина"!

Учебна година: