Прием след 4. клас за ученици от други училища (външни ученици)

1. Към дата 12.06.2017г.  няма свободни места в паралелките за 5. клас за уч. 2017-2018г.

2. На 13.07.2017г. след приключване на записванията в СМГ , ПЧМГ и други училища и II класиране на учениците от 119 СУ ще бъдат обявени /ако има/ свободни места.

3. За свободните места на 14.07.2017г. ще бъдат класирани ученици, които са подали заявления на 05.06.2017г. и на 06.06.2017г.

 

Учебна година: