СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В 119 СУ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 ОБЯВА №2 / 13.06.2017 г. - подаване на документи до 23.06.2017 г., 17:00 часа, в стая 207 или на info@119su.bg

Графици за събеседване:
История и цивилизация
Информатика и ИТ
Изобразително изкуство


 ОБЯВА №1 / 08.06.2017 г. - подаване на документи до 15.06.2017 г., 17:00 часа, в стая 207 или на info@119su.bg

 

Рубрики: 
Учебна година: