СВОБОДНИ МЕСТА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 КЪМ 16.06.2017г.

6. КЛАС – 3 СВОБОДНИ МЕСТА

7. КЛАС – 5 СВОБОДНИ МЕСТА 

ДОКУМЕНТИ:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛ  ДО ДИРЕКТОРА НА 119. СУ – ПО ОБРАЗЕЦ 

2. КОПИЕ НА БЕЛЕЖНИК – СТР. 12-13 и 14-15

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРИЕМАТ В КАБ. 207 ДО 30.06.2017 Г. ВКЛ. /9:00Ч.-17:00Ч./

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ: ДО 04.07.2017Г.

 

Учебна година: