ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ОБУЧЕНИЕТО В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

1. Обучението през цялата учебна година се извършва ПЪРВА смяна от 08:30 часа. Продължителността на учебния час е 35 минути. Часовете продължават до 13:00 ч. и включват две големи междучасия. В 08:20 часа организирано, под ръководството на класен ръководител, учениците влизат в сградата на училището.

 

2. Учебниците за първокласниците са безплатни и се предоставят на учениците на 15 септември. Единствените учебници, които ще бъдат закупени са тези по английски език. Учениците в 119 СУ се обучават по учебниците на издателство „ПОНС” - изключителен представител на Кеймбридж за България. Закупуват се още и учебните тетрадки и помагала. Парите за допълнителните помагала, униформи, застраховки и учебници по английски език се събрат по време на родителската среща през месец септември 2017 година.

 

3. За обучението в 1 клас са необходими следните материали:

- Тетрадки с широки и тесни редове - 10 броя;

- Тетрадки с широки квадратчета - 10 броя;

- Водни боички, кръгла и тънка четка, цветни моливи, обикновени моливи;

- Гланцово блокче, блок за рисуване № 4.

- Линия, гума;

- Ножичка с тъп връх, пластилин, дъска за моделиране, пластмасово ножче;

- Специално облекло по физическо възпитание – гуменки, анцуг, бяла тениска;

 

4. Занималня /полуинтернатна група/ - Веднага след приключване на учебните занятия има осигурена занималня. Възпитателят поема учениците след приключване на последния за деня учебен час, придружава ги в училищния стол. Следобедните занимания започват в 14:00 часа и включват три компонента - самоподготовка, занимания по интереси и свободни игри. Първата възможност за взимане на учениците е в 16:00 часа. Втората е в края на занималнята, която е до 18 часа.

 

5. Всички родители е необходимо да представят на 11 септември следните документи:

- Декларация с данни и информация за учениците;

- Талон за проведен медицински преглед;

- Заявление за Факултативни учебни часове;

- Декларация, подписана от родителите /настойниците/ на ученика с информация за лицата с право да прибират детето от училище.

Бланките ще бъдат качени на сайта на училището.

 

Родителската среща ПРЕДИ началото на учебната година ще бъде на 11 септември от 18:00 часа.

Разпределение на учениците по класове ще бъде представено преди родителската среща, като максимално ще се съобразим с основателните желания на родителите и запазване целостта на групите от детските градини.

Учебна година: