Родителска среща за родителите на учениците от 1. до 8. клас

Събитие: 
понеделник, 11. септември 2017 - 18:00