Родителска среща за родителите на учениците от I, IIа,б,в,г, III, V и VIII клас

Събитие: 
понеделник, 11. септември 2017 - 18:00