ВАЖНО! СВОБОДНИ МЕСТА В 5. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

Прием след 4. клас – за ученици от други училища

След записване след II класиране в 5.е клас за ученици от други училища има 6 свободни места

 

ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

1. МАТЕМАТИКА – 1,5Ч.

2. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – 1Ч.

 

Документи за кандидатстване:

1.    

Заявление от родител до Директора на 119.СУ - ПО ОБРАЗЕЦ

2.    

Копие на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

 

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРИЕМАТ В КАБ. 202 или 207  ДО 20.07.2017Г.

 

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ: на  21.07.2017Г.

Учебна година: