ГРАФИЦИ за събеседване с одобрените по документи кандидати за работа на 11.09.2017 г.