Разпределение на учениците в първи клас през учебната 2017/2018 г.

Списъкът с разпределението на учениците в първи клас по класове за учебната 2017/2018 г. ще бъде изнесен на информационното табло в сградата на 119. СУ в 10:00 часа на 11.09.2017 г.

Изнасянето на списъка е съобразено със Закона за предучилищно и училищно образование и Закона за защита на личните данни.

Рубрики: 
Учебна година: