Конкурс по документи за провеждане на педагогически услуги

Конкурс по документи за провеждане на педагогически услуги

ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В  119 . СУ „АКАДЕМИК Михаил Арнаудов” ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Във връзка с Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги, приети с Решение № 136 по протокол 30 от 06.04.2017 г. на Столичен общински съвет и решение на педагогическия съвет на 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов” с протокол №11/05.09.2017 г., се определят следните извънкласни дейности за учебната 2017/2018 година:

 • Народни танци
 • Художествена гимнастика
 • Таекуон-до
 • Карате
 • Баскетбол
 • Шахмат
 • Футбол
 • Тенис
 • Джудо
 • Модерни танци
 • Английски език
 • Бейзбол

Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/ли юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.3, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Конкурсът се обявява след като родителите на учениците писмено са заявили желание за ползване на съответна извънкласна дейност.

Заявления /по образец/ се подават с входящ номер в канцеларията на училището от 11.09. до 24.09.2017 г. от 09,00 до 17,00 ч. ( само в работните дни)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

 

Учебна година: