Примерен график за доставка на плод и млечни изделия за учениците от 1-4 клас