Родителски срещи за родители на учениците от VI, VII, IXа, IXв, IXг, X, XI и XII класове

Събитие: 
сряда, 20. септември 2017 - 18:30