Начален етап

Информация за приети ученици в първи клас - първо класиране

На педагогически съвет е утвърден план-прием от 6 паралелки * 24 ученици = 144 ученици.
След първо класиране са записани 150 ученици (в т. ч. близнаци).
За второ класиране няма свободни места.
Родителска среща - на 19.06.2017 г. от 18:00 часа.


Еднакви и различни в музиката - открит урок в 3В класСимеон Ангелов взе участие в обучителен курс "Обучение за разбиране и по-добро отношение към миграцията, расизма, дискриминацията и културата чрез разнообразни стратегии на преподаване, свързани с преодоляването на тези проблеми в различни вързастови групи" - Исландия, септември 2017г, по проект "По-сигурни днес и утре" по програма "Еразъм+" КД1.


Кооперативно учене в класната стая - открит урок в час по изобразително изкуство

Открит урок, показващ как да използваме кооператично учене в класната стая - 4 ж клас, час по изобразително изкуство.

Ирина Филипова е участник в проект "По-сигурни днес и утре" по програма "Еразъм+" КД1. Тя посети обучителен курс "Обучение за разбиране и по-добро отношение към миграцията, расизма, дискриминацията и културата чрез разнообразни стратегии на преподаване, свързани с преодоляването на тези проблеми в различни вързастови групи"в Исландия през месец септември 2017. Там се говори не само как да бъдем толерантни един с друг, но как да се научим да работим заедно. Точно това бе и темата на представения открит урок. Чрез кооперативното учене учениците се учат на най-важнните социални умения: работа в екип, презентиране, изслушване мнението на другите, организиране на работата, спазване на времето за изпълнение на поставената задача и други.


Екипът на 119 СУ в първи клас за учебната 2017/2018 година

От ляво надясно:

Мария Михайлова - педагогически съветник

Диян Стаматов - директор на 119 СУ

Евгения Шишманова - начален учител

Виктория Миланова - начален учител

Албена Алексиева - начален учител

Миглена Манчева - начален учител

Звезделина Владкова - начален учител

Таня Павлова - начален учител

Симеон Ангелов - зам.-директор по учебната дейност в начален етап


ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ОБУЧЕНИЕТО В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

1. Обучението през цялата учебна година се извършва ПЪРВА смяна от 08:30 часа. Продължителността на учебния час е 35 минути. Часовете продължават до 13:00 ч. и включват две големи междучасия. В 08:20 часа организирано, под ръководството на класен ръководител, учениците влизат в сградата на училището.

 


Страници