Начален етап

Информация за приети ученици в първи клас - първо класиране

На педагогически съвет е утвърден план-прием от 6 паралелки * 24 ученици = 144 ученици.
След първо класиране са записани 150 ученици (в т. ч. близнаци).
За второ класиране няма свободни места.
Родителска среща - на 19.06.2017 г. от 18:00 часа.


Екипът на 119 СУ в първи клас за учебната 2017/2018 година

От ляво надясно:

Мария Михайлова - педагогически съветник

Диян Стаматов - директор на 119 СУ

Евгения Шишманова - начален учител

Виктория Миланова - начален учител

Албена Алексиева - начален учител

Миглена Манчева - начален учител

Звезделина Владкова - начален учител

Таня Павлова - начален учител

Симеон Ангелов - зам.-директор по учебната дейност в начален етап


ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ОБУЧЕНИЕТО В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

1. Обучението през цялата учебна година се извършва ПЪРВА смяна от 08:30 часа. Продължителността на учебния час е 35 минути. Часовете продължават до 13:00 ч. и включват две големи междучасия. В 08:20 часа организирано, под ръководството на класен ръководител, учениците влизат в сградата на училището.

 


Софийски математически турнир за ученици от 1. до 8. клас

На 19 ноември 2016 год. (събота) ще се проведе Осемнадесетият Софийски математически турнир.

Турнирът е за ученици от 1-ви до 8-ми клас.   

Времетраене на състезанието:

• за учениците от І клас е 40 минути /от 11:00 часа до 11:40 часа/

• за учениците от ІІ до VІІІ клас е 90 минути /от 11:00 часа до 12:30 часа/.     

Таксата за правоучастие: 7 /седем/ лева


Разпределение на смените на класовете - първи срок на учебната 2016/2017

ПЪРВА СМЯНА:

1. клас
2б, 2д, 2е
3. клас
5. клас
6. клас
7. клас

ВТОРА СМЯНА:

2а. 2в, 2г, 2ж
4. клас
8. клас
9. клас
10. клас
11. клас
12. клас


Страници