Училищно настоятелство

Основни акценти за заседание на Училищното настоятелство

Основни акценти

за заседание на Училищното настоятелство

05 март 2015 година

1. Отчет за изпълнението на Бюджет 2014 година на 119.СОУ.

2. Приоритети за дейността на Училищно настоятелство 119.СОУ през 2015 година.

3. Определяне на дата за провеждане на общо събрание на Училищно настоятелство 119.СОУ.

4. Разни.


Дневен ред на заседание на Управителен съвет на училищно настоятелство 119СОУ-14.01.2015г.

Основни акценти
 
за заседание на Училищното настоятелство
 
15 януари 2015 година
 
 
1.   Представяне на проекти на ученици от 12 клас.
 
2.   Информация за Коледна благотворителна инициатива на учениците „Деца помагат на деца“.
 
3.   Организационни въпроси.


Страници