Училищно настоятелство

Дневен ред на заседание на Управителен съвет на училищно настоятелство 119СОУ

Основни акценти
 
за заседание на Училищното настоятелство
 
25 ноември 2014 година
 
 

  1. Представяне на проекти на ученици от 12 клас.

 

  1. Определяне на средства за годишен абонамент на училището за 2015г.

 

  1. Становище за Коледна благотворителна инициатива на учениците.

 

  1. Организационни въпроси.

Дневен ред за заседание на Училищното настоятелство - 30.06.2014г. от 18,30ч.

Основни акценти
 
за заседание на Училищното настоятелство
 
30 юни 2014 година
18,30 часа
 
 
 

  1. Реконструкции и ремонти през летния период на 2014 година.

 

  1. Други организационни въпроси.

Дневен ред на заседание на "Училищно настоятелство 119 СОУ"-11.02.2014г.

Основни акценти
 
за заседание на Училищното настоятелство
 
11 февруари 2014 година
 
 

  1. Представяне на изпълнението на Бюджет 2013 година на 119.СОУ.

 

  1. Становище за оборудване на кабинети в малък корпус и закупуване на чинове и маси за учениците.

 

  1. Организационни въпроси.

 

Страници